Pravno svetovanje

"V Zavodu PIP izvajamo pravno svetovanje na področju varstva človekovih pravic, civilnega prava, statusnega prava, prava varstva potrošnikov, upravnega prava, delovnega prava, prava socialne varnosti, kazenskega prava in prekrškov ter na drugih področjih, kjer je pravno varstvo potrebno. "

pravno
Preberite več...

EUROPE DIRECT

Mreža EUROPE DIRECT je eno od glavnih orodij Evropske unije, s katerim državljanom na lokalni ravni ponujamo informacije in dajemo povratne informacije evropskim institucijam. Zavod PIP je del mreže z informacijskima točkama v Mariboru in Murski Soboti.

Informacijska točka mreže EUROPE DIRECT
Preberite več...

Stičišče NVO Podravja

Stičišče povezuje nevladni sektor v Podravju in mu daje nov zagon. V nevladnem sektorju obstaja velik civilno družbeni in ekonomski razvojni potencial in ta lahko pride do izraza le ob izkoristku znanja, izkušenj in izboljšanju kadrovskih virov, z medsebojnim povezovanjem in sodelovanjem.

Stičišče nevladnih organizacij Podravja
Preberite več...

Programi za mlade

Posebno pozornost v zavodu posvečamo mladim, saj je prav zanje vedno pomembnejši dostop do aktualnih informacij in razvoj lastnih sposobnosti analiziranja le-teh. Slednje določa tudi Evropska listina o informiranju mladih in sicer, da lahko informacije mladim pomagajo pri uresničitvi njihovih ciljev in pospešijo njihovo aktivno vključevanje in sodelovanje v družbi.

Preberite več...

AKTUALNO

15.12.2014

Ob koncu letošnjega programa »ZNANJE + IZKUŠNJE + PODJETNOST ≠ BREZPERSPEKTIVNOST« se za vso prostovoljsko delo zahvaljujemo vsem udeležencem v projektu in inštruktorjem. Ob tej priložnosti podajamo tudi kratek izsek iz analize evalvacije programa:

O zadovoljnosti udeležencev z izvedenim delom priča podatek, da bi kar 86% vseh udeležencev usposabljanje priporočilo prijateljem in znancem.

Nekateri od udeležencev so ob koncu zapisali:

»Za ta projekt in njegovo izvedbo imam samo pohvalne besede in mi je v zadovoljstvo da sem bila udeležena, ker sem dobila veliko več kot sem pričakovala.«

»Zanimiva izkušnja. Zdi se mi, da bi se s takšnim delom moral soočiti vsakdo, ki obiskuje pravno fakulteto. Pri neposrednem pravnem svetovanju je potrebno hitro najti najprimernejšo rešitev, potrebno je na primeren način komunicirati s stranko, na kar se da preprost način in ji je pojasniti vse v povezavi s primerom. Dobila sem občutek na kakšen način je potrebno podati pravni odgovor.  Lahko rečem, da sem bila hvaležna za to priložnost.«

»Na tem mestu se tako iz srca zahvaljujem vsem na PIP-u, ki ste nam omogočili to doživetje, ker je bilo neponovljivo.«

»Celotna izkušnja je bila odlična, precej koristna, sami predavatelji pa so me dosti naučili. Na začetku sem pričakoval da mi bo delo samo predstavljeno, na koncu pa sem pridobil tudi dejansko znanje kako svetovati strankam. Glede na to, da mi je bila dana možnost svetovati strankam, prav tako sem se tudi dejansko naučil svetovati, mislim da ne obstaja nič, kar bi se lahko dodalo.«


03.12.2014

PRAVNI DOKUMENT - KVALITETNO, HITRO IN ENOSTAVNO

Zagotovo ste se v zasebnem ali poklicnem življenju že srečali s potrebo po pravnih dokumentih oziroma aktih, s katerimi urejamo različne življenjske in poklicne situacije. Naj gre za kupoprodajno pogodbo, odpoved delovnega razmerja, najem nepremičnine, pooblastilo, različne vloge na uradna mesta, vedno je pomembno, da je dokument pripravljen kvalitetno ter v skladu z veljavnimi predpisi. In seveda po primerni ceni.

Če sami niste pravnik oziroma v vašem podjetju nimate ustreznih kadrov za urejanje pravnih zadev, morda iščete pomoč pri zunanjih izvajalcih.

O tem, na kakšen način urejate tovrstne zadeve poklicno ali zasebno, vas želimo povprašati s kratkim anonimnim vprašalnikom in vam predstaviti produkt, za katerega menimo, da vam lahko pomaga pridobiti dokument, ki si ga hitro in enostavno pripravite sami.

Sodelovanje pri izpolnjevanju vprašalnika je anonimno in je namenjeno zgolj testiranju novega produkta med potencialnimi kupci in vas torej ne nagovarja k nakupu.

Povezava do ankete:

https://docs.google.com/forms/d/12talGMBA5vGmHmGJAs-teF4-S_PQBTsacaecXNv4Zwo/viewform?c=0&w=1

Ekipa Zavoda PIP


20.11.2014

Aktivnosti letošnjega programa »ZNANJE + IZKUŠNJE + PODJETNOST ≠ BREZPERSPEKTIVNOST« se počasi bližajo h koncu. Tako je že zaključen projektni modul, v okviru katerega so udeleženci pripravili 5 projektnih predlogov na zalogo ter podjetniški modul, kjer so se udeleženci usposabljali za pripravo poslovnega načrta. V okviru pravnega modula so pridobivali praktične izkušnje pravnih problemov iz lokalnega okolja ter pripravili odgovore na 69 vprašanj. Ob tem so obiskovali različna delovna mesta v Mariboru, ki jih lahko nekoč zasedejo kot pravniki. Udeležence čakata tudi še dve predavanji s področja prava.


18.9.2014

»V okviru letošnjega programa »ZNANJE + IZKUŠNJE + PODJETNOST ≠ BREZPERSPEKTIVNOST« je bil objavljen javni poziv za prijavo zainteresiranih v program, za 21 prostih udeleženskih mest. Do 31.7.2014 ko je potekel rok za prijavo, smo prejeli skupno 66 prijav, zato je bila oblikovana tri članska komisija, ki je zaključila selekcijski postopek in vse prijavljene obvestila o izboru. Z izbranimi kandidati je že bil opravljen prvi skupni sestanek.

Neizbranim kandidatom se zahvaljujemo za zaupanje in jim želimo obilo uspehov na svoji poti.«


8.7.2014

POZIV ZA PRAVNIKE in ŠTUDENTE PRAVA

Imate diplomo prava (ali ste tik pred diplomiranjem) in brez zaposlitve? Želite pri naslednji prijavi na prosto delovno mesto biti konkurenčnejši? Želite v svoj življenjepis vnesti nekaj, kar bo VIP vstopnica do zaposlitve?

Vabimo vas, da se vključite v program za pridobivanje neposrednih delovnih izkušenj in kompetenc. Te boste pridobili s praktičnim delom in reševanjem pravnih primerov, razvijanjem podjetniških idej ter razkrivanjem skrivnosti od razpisa do vodenja uspešnega projekta.

Gre za neformalno izobraževanje za izboljšanje zaposlitvenih možnosti mladih pravnikov.

(Več...)


 03.07.2014

Spoštovani,

Vljudno vas vabimo, da postanete novi podporni partner projekta Horus – Slovenska nagrada za družbeno odgovornost. 

Častni pokrovitelj Slovenske nagrade za družbeno odgovornost HORUS 2014 je predsednik Republike Slovenije Borut Pahor. Razpis sta 30. junija 2014 v partnerskem sodelovanju s številnimi strokovno-interesnimi organizacijami objavila IRDO - Inštitut za razvoj družbene odgovornosti in PRSS - Slovensko društvo za odnose z javnostmi. Razpis je namenjen podjetjem (majhnim, srednje velikim, velikim in letos prvič tudi socialnim podjetjem) in zavodom, podjetnikom s slovenskimi koreninami, ki poslujejo v tujini,novinarjem ter ostalim organizacijam in posameznikom, ki delujejo družbeno odgovorno. Iščemo in nagrajujemo celovite pristope pravnih oseb in posameznikov k družbeni odgovornosti.

V ponedeljek smo sicer že zaključili s pripravami za objavo letošnjega razpisa za nagrado Horus 2014, ki smo ga včeraj tudi objavili na www.horus.si .

Ker smo v zadnjih dneh imeli precejšnjo naglico z organizacijo tega projekta in pred tem z zaključevanjem študije merjenja družbenih učinkov so.p., nismo uspeli vseh letošnjih dogovorov skleniti pred objavo razpisa. V tem in v naslednjem tednu bomo zato z vsemi podpornimi partnerji (starimi in novimi) sklepali pogodbe in anekse k pogodbam o podpornem partnerstvu.

Vljudno vas torej prosimo za informacijo, ali bi bili pripravljeni sodelovati z nami kot podporni partner projekta Horus.

Če ste za sodelovanje, vas prosimo za kontaktno osebo in informacije o sodelovanju, da bi lahko pogodbo za letos za nove podporne partnerje projekta čim prej pripravili.

Še informacija o podpornem partnerstvu:

Biti podporni partner projekta za strokovno-podjetniške in nevladne organizacije pomeni, da nimate finančnih obveznosti, prosimo vas pa za pošiljanje informacij o razpisu vašim poslovnim partnerjem in potencialnim kandidatom za prijavo na razpis ter za objavo informacije (PR sporočila, link in banner na www.horus.si) na vaših spletnih straneh in v drugih publikacijah. V zameno za to sodelovanje vas navajamo na spletni strani projekta, v zborniku projekta in na drugih promocijskih materialih, kjer je to mogoče. Hkrati pa, če želite, lahko sodelujete tudi v ocenjevalni komisiji (predlagajte kategorijo).

 Vljudno prosimo za vašo informacijo o pripravljenosti sodelovati še v tem tednu, če je mogoče.

Prilagamo PR sporočilo (v tem podpornih partnerjev še nismo navajali, ker nimamo še sklenjenih vseh pogodb, v naslednjem PR sporočilu pa bomo začeli navajati vse, na spletni strani pa so obstoječi podporni partnerji že objavljeni) in bannerje.

 Če ste za sodelovanje, vas prosimo torej za:

·         kontaktno osebo, kontaktne in osnovne podatke za pripravo pogodbe z vami,

·         objavo informacij (PR sporočilo, banner) na vaših spletnih straneh in v drugih publikacijah (link: www.horus.si) in da bi nam poslali v vednost link na te objave na vaših spletnih straneh in v publikacijah,

·         da bi e-mailing poslali po vaših bazah vašim članom oz. poslovnim partnerjem in drugim zainteresiranim čim prej.

Če imate še druge predloge za sodelovanje in promocijo nagrade, vljudno vabljeni, da nam jih sporočite.

PR SPOROČILO


26.5.2015

Zaključni dogodek projekta Rižarna - Okrogla miza na ljutomerški gimnaziji

Zavod PIP je nosilec projekta Koncentracijsko taborišče Rižarna – opomin zgodovine za strpno prihodnost Evrope, ki je sofinanciran v sklopu programa Evropske komisije Evropa za državljane. Projekt izvajamo skupaj Inštitutom INOVATIV, Zavodom MARŠ, Narodno in študijsko knjižnico v Trstu in Svobodnim radiom AGORA iz Celovca.

Cilj projekta je pojasniti absurdnost nacističnega režima mlajšim generacijam. Zlasti pa smo želeli izpostaviti eno izmed najbolj krutih metod etničnih pobojev v koncentracijskih taboriščih, in tako razviti občutek evropske identitete, ki temelji na skupnih vrednotah, zgodovini in kulturi. Koncentracijsko taborišče Rižarna je bilo nameščeno v bližini Trsta na zasedenem slovenskem ozemlju. V njem so usmrtili skoraj 5.000 ljudi (večinoma Slovencev, Hrvatov, Italijanov in več članov judovske skupnosti iz Trsta). Prav tako želimo v okviru projekta izpostaviti evropske vrednote in približati Evropo mladim državljanom EU. 

Projekt se v naslednjih tednih zaključuje. Ob koncu pripravljamo okroglo mizo v okviru katere bi predstavili rezultate projekta in spregovorili o vlogi povezovanja evropskih držav in narodov pri preprečevanju dogodkov, ki so se dogajali v polpretekli zgodovini in imajo svoje korenine v različnih totalitarnih sistemih (nacizem, stalinizem, komunizem,…). Želimo si, da bi predvsem mladim predstavili enega izmed ključnih rezultatov projekta, in sicer 3D rekonstrukcijo taborišča in virtualni muzej. Prav tako jih želimo pritegniti v razpravo o totalitarnih sistemih in vlogi evropskega povezovanja. Okroglo mizo bomo organizirali 26. maja 2014 na Gimnaziji Ljutomer, z začetkom ob 12.15. Bili bi veseli, v kolikor bi lahko okrogli mizi sledili v živo preko spletne povezave:http://www.gfm-media.si/.

R


  Arhiv obvestil.

Brezplačno pravno svetovanje občanom zagotavljajo

sofinanciranje občin

klik mb


PIP

PIP
pip3
pipra1

logo_soum

EPM pingvin-2014

varnatocka

SOUM_KAMRICA_160x165

Za pravilno delovanje strani uporabljamo piškotke. Podrobne informacije..

Sprejemam piškotke.

EU Cookie Directive Module Information