Pravno svetovanje

"V Zavodu PIP izvajamo pravno svetovanje na področju varstva človekovih pravic, civilnega prava, statusnega prava, prava varstva potrošnikov, upravnega prava, delovnega prava, prava socialne varnosti, kazenskega prava in prekrškov ter na drugih področjih, kjer je pravno varstvo potrebno. "

pravno
Preberite več...

EUROPE DIRECT

Mreža EUROPE DIRECT je eno od glavnih orodij Evropske unije, s katerim državljanom na lokalni ravni ponujamo informacije in dajemo povratne informacije evropskim institucijam. Zavod PIP je del mreže z informacijskima točkama v Mariboru in Murski Soboti.

Informacijska točka mreže EUROPE DIRECT
Preberite več...

Stičišče NVO Podravja

Stičišče povezuje nevladni sektor v Podravju in mu daje nov zagon. V nevladnem sektorju obstaja velik civilno družbeni in ekonomski razvojni potencial in ta lahko pride do izraza le ob izkoristku znanja, izkušenj in izboljšanju kadrovskih virov, z medsebojnim povezovanjem in sodelovanjem.

Stičišče nevladnih organizacij Podravja
Preberite več...

Programi za mlade

Posebno pozornost v zavodu posvečamo mladim, saj je prav zanje vedno pomembnejši dostop do aktualnih informacij in razvoj lastnih sposobnosti analiziranja le-teh. Slednje določa tudi Evropska listina o informiranju mladih in sicer, da lahko informacije mladim pomagajo pri uresničitvi njihovih ciljev in pospešijo njihovo aktivno vključevanje in sodelovanje v družbi.

Preberite več...

AKTUALNO

26.01.2015

Izteka se rok za ureditev statusa nekaterih upokojencev

V zadnjem času se je pri nas na pravnem svetovanju oglasilo več upokojencev, ki opravljajo samostojno pridobitno dejavnost oz. so družbeniki in hkrati poslovodne osebe, z vprašanjem kako si urediti status, da ne bi ostali brez izplačila pokojnine. 

Posebej pozorni morata bit dve skupini upokojencev, ki si morata urediti status še v tem tednu, najkasneje do 31.1.2015, sicer bodo s pričetkom februarja deležni prenehanja izplačevanja pokojnine. Prva skupina so upokojenci, ki so na dan 31.12.2012 opravljali samostojno pridobitno ali drugo dovoljeno dejavnost ter to dejavnost opravljajo še naprej, (pri tem pa ne gre za upokojence, ki so uveljavljali izvzem iz zavarovanja po 18. čl. ZPIZ-1), druga skupina pa upokojenci, ki so bili na dan 31.12.2012 družbeniki gospodarskih družb oz. zavodov, in hkrati poslovodne osebe ter imajo tak status še naprej (pri tem pa ne gre za upokojence, ki so uveljavili pravico do pokojnine pred 1.1.2000).

Slednja skupina si lahko uredi status z izbrisom položaja družbenika ali poslovodne osebe (to pomeni, da je upokojenec samo družbenik, ali samo poslovodna oseba), medtem ko si prva skupina lahko uredi status s prenehanjem opravljanja dejavnosti in izbrisom iz Poslovnega registra Slovenije. Obe skupini si lahko uredita status tudi z vložitvijo prijave v obvezno zavarovanje za najmanj 20 ur tedensko. V tem primeru se jim bo izplačeval sorazmerni del pokojnine.

Nekoliko daljši rok za uskladitev statusa imajo določene druge osebe in upokojenci, ki morajo status urediti do 31.12.2015. V izogib nevšečnostim, upokojencem svetujemo, da čimprej preverijo in po potrebi še v tem tednu uskladijo svoj status.


 

Arhiv obvestil.

Brezplačno pravno svetovanje občanom zagotavljajo

sofinanciranje občin


PIP

PIP
pip3
pipra1

pip klik button

logo soum new 2014 color

EPM pingvin-2014

varnatocka

SOUM_KAMRICA_160x165

Za pravilno delovanje strani uporabljamo piškotke. Podrobne informacije..

Sprejemam piškotke.

EU Cookie Directive Module Information